آتا

کنسلی بلیت اتا

کنسلی بلیت آتا

درصد جریمه پرواز های ایرلاین آتا مقررات CRCN برای کلیه کلاسهای شبکه پروازی هواپیمایی آتا درصورتیکه مسافر از زمان خرید بلیت تا24 ساعت قبل ازاز زمان پرواز اقدام به ابطال بلیت یاتغییر تاریخ جای ذخیره شده نماید مشمول 30درصد نرخ پایه یکسره می گردد. درصورتیکه مسافر از 24 ساعت قبل از …

بیشتر بخوانید »
ارتباط با کانتر فروش

از 9 صبح الی 1 بامداد در خدمتیم ، حتی در روزهای تعطیل